Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 27:20 NASB