Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 27:25 NASB