LodLod and RegionNehemiah 11:36 NASBNehemiah 11:36 KJV