Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 25:1 NASB