BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate lionsEzekiel 31:1 NASB