GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:15 NASBIsaiah 1:15 KJV