GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:18 NASBIsaiah 1:18 KJV