GomorrahGomorrah and RegionIsaiah 1:23 NASBIsaiah 1:23 KJV