Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 25:15 NASB