Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 25:34 NASB