Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 26:35 NASB