Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 26:42 NASB