Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewLeviticus 27:6 NASB