JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Mount of OlivesA Child KingJoash Repairs the TempleKing Joash2 Chronicles 24:1 NASB2 Chronicles 24:1 KJV