Mount_SinaiMount_Sinai and RegionSinai viewTen Commandments given on Mount SinaiExodus 22:28 NASBExodus 22:28 KJV