SinaiSinai and RegionSinai desert near HazerothPriests' clothes are madeExodus 39:1 NASBExodus 39:1 KJV