JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilIsaiah who was readyIsaiah 32:1 NASBIsaiah 32:1 KJV