AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:14 NASBIsaiah 36:14 KJV