AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:18 NASBIsaiah 36:18 KJV