AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:3 NASBIsaiah 36:3 KJV