AssyriaAssyria and RegionIsaiah 36IsaiahIsaiah 36:8 NASBIsaiah 36:8 KJV