JerusalemJerusalem and RegionJerusalem from Nebi SamwilIsaiah who was readyIsaiah 56:8 NASBIsaiah 56:8 KJV