BabylonBabylon and RegionBabylon Ishtar Gate horseJudah Taken Captive to BabylonDestruction of Jerusalem by ChaldeansJeremiah PreachesJeremiah 52:16 NASBJeremiah 52:16 KJV