SamariaSamaria and RegionSamaria steps to Herodian templeNehemiah rebuilds the walls of JerusalemNehemiah 4:2 NASBNehemiah 4:2 KJV